Tuotteistus

Tuotteistamalla asiantuntijapalvelut ja teknologia paketoidaan selkeiksi myytäviksi kokonaisuuksiksi. Oikeanlainen tuotteistus ei estä asiakaskohtaista joustavuutta, vaan luo sille toimivat raamit ja antaa myyjille työkalut asiakastarpeeseen vastaamiseen.