Teknologian haasteita

Teknologian kehittäminen on kallista ja haastavaa. Liiketoiminnan johtajilla, joilla ei ole itsellään vahvaa teknologiataustaa, saattaa olla tunne, että teknologiayksikkö on musta aukko, jonka ohjaaminen on mahdotonta. Johtoa askarruttavat kysymykset: Onko meillä oikeat teknologiat ja kompetenssit tulevaisuuden menestystä varten? Mitä pitäisi kehittää itse, mitä ostaa?