Tuotteistuksella konkretiaa

Vaativien asiantuntijapalvelujen myyminen ei ole helppoa. Asiakas pitäisi saada maksamaan jostain, jota ei ole vielä olemassa, ennen kuin se toimitetaan. Tuotteistamalla asiantuntijapalvelut ja teknologia paketoidaan selkeiksi myytäviksi tuotteiksi.